Skupina PANZANI

Informace ohledně zásad
ochrany soukromí

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak Skupina Panzani shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje prostřednictvím následujících stránek (dále jen „Stránky“):

https://www.panzani.fr/
https://backend.groupe-panzani.fr/
https://www.panzani.com
https://www.panzanifoodservice.com/
https://www.le-renard.fr/
https://www.zakia.fr/
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-jeu-2022
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-concours-2022
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-jeu-2023
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-concours-2023
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-jeu-2024
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-concours-2024
https://www.bellevue-ingredients.fr/fr/
https://www.panzani.cz/
https://www.panzaniworld.ro

Kdo je správcem
osobních údajů?

Veškeré zpracování vašich osobních údajů uskutečněné prostřednictvím Stránek provádí společnost Panzani, která vystupuje jako správce údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (zjednodušená akciová společnost se základním kapitálem 3 585 180 eur, zapsaná v Obchodním rejstříku města Lyon pod číslem 961 503 422, se sídlem na adrese 141, cours Gambetta, 69003 Lyon).

Jaké osobní údaje se shromažďují?

Skupina Panzani shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje:
– Identifikační údaje (např. příjmení, jméno, kontaktní údaje)
– Přihlašovací údaje a hesla k účtům
– Údaje o připojení a používání služeb Skupiny Panzani (např. IP adresa, typ terminálu, typ a verze používaného prohlížeče).
– Profesní informace obsažené v životopisech a motivačních dopisech
– Údaje obsažené v žádostech a stížnostech zaslaných Skupině Panzani

K čemu slouží shromažďované údaje?

Osobní údaje jsou shromažďovány z následujících důvodů a na základě následujících právních základů:

 • Vytváření a sledování účtů za účelem získání slevových poukázek => Smluvní opatření a oprávněný zájem Skupiny Panzani na zajištění správy a sledování účtů
 • Správa přihlášek do výběrového řízení => Smluvní opatření a oprávněný zájem
 • Měření počtu návštěv na Stránkách, zobrazování personalizované reklamy, měření sledovanosti reklam a zlepšování výkonnosti Stránek => Souhlas s ukládáním souborů cookie k měření výkonnosti a sledovanosti a oprávněný zájem Skupiny Panzani na zlepšování jejích Stránek.
 • Zpracování žádostí a stížností zaslaných Skupině Panzani => Oprávněný zájem Skupiny Panzani
 • Správa zabezpečení Stránek => Oprávněný zájem Skupiny Panzani
 • Analýza přijatých žádostí a uchovávání životopisů => Předsmluvní opatření a souhlas uchazečů
 • Správa žádostí o výkon práv týkajících se osobních údajů => Právní závazek
Jaké soubory cookie se na Stránkách ukládají?

Soubory cookie nebo jiné sledovací prvky se při vašich návštěvách Stránek ukládají do vašeho terminálu (počítače, chytrého telefonu nebo tabletu). Umístění těchto souborů cookie podléhá vašemu souhlasu, pokud tyto soubory cookie nejsou nezbytně nutné k provozu Stránek nebo pokud nepředstavují v souladu s platnými předpisy výjimku z povinnosti souhlasu.
V případě souborů cookie podléhajících souhlasu je na Stránkách k dispozici platforma pro souhlas se soubory cookie, která vám umožní formalizovat vaše rozhodnutí. Můžete se kdykoli informovat a volbu souborů cookie si přizpůsobit tak, abyste je mohli zcela nebo částečně přijmout či odmítnout.

Soubory cookie, které se vyskytují na Stránkách, jsou následující
Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Osobní údaje jsou uchovávány po následující období v závislosti na účelu, jaký Skupina Panzani sledovala v době jejich shromažďování:

 • Vytváření a sledování účtů za účelem získání slevových poukázek => Smazání účtu v případě, že jsou neaktivní déle než 2 roky.
 • Zpracování žádostí a stížností => 3 roky od data shromáždění údajů nebo posledního kontaktu ze strany žadatele.
 • Uchování životopisů => 2 roky od data získání souhlasu uchazeče s uchováním životopisu.
 • Správa žádostí o výkon práv týkajících se osobních údajů => 6 let od data žádosti o výkon práva.
Komu jsou vaše osobní údaje zasílány? Kdo k nim má přístup?

Osobní údaje jsou v závislosti na účelu, pro který jsou zpracovávány, předávány:

 • příslušným oddělením Skupiny Panzani, aby mohla reagovat na vaše požadavky a zpracovávat je (např. oddělení kvality);
 • poskytovatelům technických služeb Skupiny Panzani, kteří se podílejí na provádění těchto účelů.

Osobní údaje mohou být předávány subdodavatelům a partnerům Skupiny Panzani, kteří se nacházejí mimo Evropskou unii. V takovém případě bude zpracování provedeno tehdy, pokud je třetí země považována za zemi s ochranou umožňující předání, nebo, pokud tomu tak není, bude předání upraveno v souladu s požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Jaká jsou vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů?

Máte právo na přístup, opravu, námitku, výmaz, odvolání souhlasu, právo na omezení zpracování a právo definovat směrnice týkající se uchovávání, výmazu a sdělování vašich osobních údajů po vaší smrti.
Tato práva je možné uplatnit zasláním e-mailu na následující adresu: donneespersonnelles@panzani.fr.

V případě nespokojenosti můžete podat stížnost u Národní komise pro informatiku a svobody (CNIL): https://www.cnil.fr/fr/plaintes.

Aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady mohou být aktualizovány s ohledem na vývoj právních a regulačních předpisů a změnách ve způsobu zpracování. V případě podstatných změn vás bude Skupina Panzani informovat.