Skupina PANZANI

Informácie o zásadách
ochrany súkromia

Tieto zásady vysvetľujú, ako Panzani zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje prostredníctvom internetových stránok („Stránky“):

https://www.panzani.fr/
https://backend.groupe-panzani.fr/
https://www.panzani.com
https://www.panzanifoodservice.com/
https://www.le-renard.fr/
https://www.zakia.fr/
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-jeu-2022
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-concours-2022
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-jeu-2023
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-concours-2023
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-jeu-2024
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-concours-2024
https://www.bellevue-ingredients.fr/fr/
https://www.panzani.cz/
https://www.panzaniworld.ro

Kto je zodpovedný za
spracovanie údajov?

Všetky spracovania vašich osobných údajov vykonávané prostredníctvom Stránok vykonáva Skupina Panzani, ktorá vystupuje ako správca údajov v zmysle smernice GDPR (zjednodušená akciová spoločnosť so základným imaním 3 585 180 eur, zapísaná v Obchodnom a podnikovom registri v Lyone pod číslom 961 503 422, so sídlom na adrese 141 cours Gambetta 69003 Lyon).

Aké údaje sa zbierajú?

Panzani zhromažďuje a spracúva tieto osobné údaje:
– Identifikačné údaje (napr. priezvisko, krstné meno, kontaktné údaje)
– Prihlasovacie údaje a heslá pre účty k zľavám
– Údaje týkajúce sa pripojenia k službám Panzani a ich používania (napr. IP adresa, typ koncového zariadenia, typ a verzia používaného prehliadača)
– Profesijné informácie uvedené v životopisoch a motivačných listoch
– Údaje obsiahnuté v žiadostiach a sťažnostiach zaslaných spoločnosti Panzani

Na čo slúžia zhromaždené údaje?

Osobné údaje sa zhromažďujú z nasledujúcich dôvodov a na týchto právnych základoch:

 • Vytvorenie a sledovanie účtov na získanie zľavových poukážok => Zmluvné opatrenia a oprávnený záujem spoločnosti Panzani na zabezpečenie správy a sledovania účtov
 • Správa prihlášok do súťaží => Zmluvné opatrenia a oprávnený záujem
 • Meranie návštevnosti Stránok, zobrazovanie personalizovanej reklamy, meranie sledovanosti reklám a zlepšovanie výkonnosti Stránok => Súhlas s ukladaním súborov cookie na meranie výkonnosti a sledovanosti a oprávnený záujem spoločnosti Panzani na zlepšovaní jej Stránok
 • Spracovanie žiadostí a sťažností adresovaných spoločnosti Panzani => Oprávnený záujem spoločnosti Panzani
 • Správa bezpečnosti Stránok => Oprávnený záujem spoločnosti Panzani
 • Analýza prijatých prihlášok a uchovávanie životopisov => Predzmluvné opatrenia a súhlas uchádzača
 • Správa žiadostí o uplatnenie práv týkajúcich sa osobných údajov => Zákonná povinnosť
Aké súbory cookie sa ukladajú na stránkach?

Počas návštevy Stránok sa do vášho koncového zariadenia (počítač, smartfón, tablet) ukladajú súbory cookie alebo iné trvalé súbory. Ukladanie týchto súborov cookie podlieha vášmu súhlasu, pokiaľ nie sú nevyhnutne potrebné na prevádzku Stránok alebo nie sú vyňaté zo súhlasu v súlade s platnými predpismi.
V prípade súborov cookie podliehajúcich súhlasu sa na Stránke nachádza platforma na udeľovanie súhlasu so súbormi cookie, ktorá vám umožňuje prispôsobiť vaše voľby. Môžete sa kedykoľvek informovať a prispôsobiť svoje voľby týkajúce sa súborov cookie tak, aby ste ich prijali alebo odmietli úplne alebo čiastočne.

Na Stránkach sa nachádzajú tieto súbory cookie
Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje sa uchovávajú počas nasledujúcich období, ktoré sa určujú podľa účelu, ktorý spoločnosť Panzani sleduje v čase ich zhromažďovania:

 • Vytvorenie a sledovanie účtov na získanie zľavových poukážok => Vymazanie účtov, ak sú neaktívne viac ako 2 roky
 • Spracovanie žiadostí a sťažností => 3 roky od dátumu zberu údajov alebo od posledného kontaktu so žiadateľom
 • Uchovávanie životopisov => 2 roky odo dňa získania súhlasu uchádzača s uchovávaním životopisu
 • Správa žiadostí o uplatnenie práv týkajúcich sa osobných údajov => 6 rokov odo dňa žiadosti o uplatnenie práva
Komu sa posielajú vaše osobné údaje? Kto k nim má prístup?

Osobné údaje sa odovzdávajú v závislosti od účelu spracovania:

 • príslušným oddeleniam spoločnosti Panzani, aby mohli reagovať na vaše požiadavky a spracovať ich (napr. oddelenie kvality);
 • poskytovateľom technických služieb spoločnosti Panzani, ktorí sa podieľajú na realizácii účelu.

Osobné údaje sa môžu odovzdávať subdodávateľom a partnerom spoločnosti Panzani so sídlom mimo Európskej únie. V tomto prípade sa spracúvanie vykoná, ak sa tretia krajina považuje za krajinu s ochranou umožňujúcou prenos, alebo ak to nie je možné, prenos bude pod dohľadom v súlade s požiadavkami GDPR.

Aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi?

Máte právo na prístup, opravu, námietku, vymazanie, odvolanie súhlasu, právo na obmedzenie spracovania a právo definovať smernice týkajúce sa uchovávania, vymazania a oznamovania vašich osobných údajov po vašej smrti.
Tieto práva je možné uplatniť zaslaním e-mailu na adresu donneespersonnelles@panzani.fr.

Ak nie ste spokojní, môžete podať sťažnosť na Národnú komisiu pre informatizáciu a slobody (CNIL):https://www.cnil.fr/fr/plaintes.

Aktualizácia vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie sa môže aktualizovať s ohľadom na vývoj právnych a regulačných predpisov a zmien pri spracovaní. Panzani vás bude informovať o všetkých podstatných zmenách.