Skupina PANZANI

Informácie o zásadách
ochrany súkromia

Tieto zásady vysvetľujú, ako Panzani zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje prostredníctvom internetových stránok („Stránky“):

https://www.panzani.fr/
https://backend.groupe-panzani.fr/
https://www.panzani.com
https://www.panzanifoodservice.com/
https://www.le-renard.fr/
https://www.zakia.fr/
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-jeu-2022
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-concours-2022
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-jeu-2023
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-concours-2023
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-jeu-2024
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-concours-2024
https://www.bellevue-ingredients.fr/fr/
https://www.panzani.cz/
https://www.panzaniworld.ro

Kto je zodpovedný za
spracovanie údajov?

Všetky spracovania vašich osobných údajov vykonávané prostredníctvom Stránok vykonáva Skupina Panzani, ktorá vystupuje ako správca údajov v zmysle smernice GDPR (zjednodušená akciová spoločnosť so základným imaním 3 585 180 eur, zapísaná v Obchodnom a podnikovom registri v Lyone pod číslom 961 503 422, so sídlom na adrese 141 cours Gambetta 69003 Lyon).

Aké údaje sa zbierajú?

Panzani zhromažďuje a spracúva tieto osobné údaje:
– Identifikačné údaje (napr. priezvisko, krstné meno, kontaktné údaje)
– Prihlasovacie údaje a heslá pre účty k zľavám
– Údaje týkajúce sa pripojenia k službám Panzani a ich používania (napr. IP adresa, typ koncového zariadenia, typ a verzia používaného prehliadača)
– Profesijné informácie uvedené v životopisoch a motivačných listoch
– Údaje obsiahnuté v žiadostiach a sťažnostiach zaslaných spoločnosti Panzani

Na čo slúžia zhromaždené údaje?

Osobné údaje sa zhromažďujú z nasledujúcich dôvodov a na týchto právnych základoch:

 • Vytvorenie a sledovanie účtov na získanie zľavových poukážok => Zmluvné opatrenia a oprávnený záujem spoločnosti Panzani na zabezpečenie správy a sledovania účtov
 • Správa prihlášok do súťaží => Zmluvné opatrenia a oprávnený záujem
 • Meranie návštevnosti Stránok, zobrazovanie personalizovanej reklamy, meranie sledovanosti reklám a zlepšovanie výkonnosti Stránok => Súhlas s ukladaním súborov cookie na meranie výkonnosti a sledovanosti a oprávnený záujem spoločnosti Panzani na zlepšovaní jej Stránok
 • Spracovanie žiadostí a sťažností adresovaných spoločnosti Panzani => Oprávnený záujem spoločnosti Panzani
 • Správa bezpečnosti Stránok => Oprávnený záujem spoločnosti Panzani
 • Analýza prijatých prihlášok a uchovávanie životopisov => Predzmluvné opatrenia a súhlas uchádzača
 • Správa žiadostí o uplatnenie práv týkajúcich sa osobných údajov => Zákonná povinnosť
Aké súbory cookie sa ukladajú na stránkach?

Počas návštevy Stránok sa do vášho koncového zariadenia (počítač, smartfón, tablet) ukladajú súbory cookie alebo iné trvalé súbory. Ukladanie týchto súborov cookie podlieha vášmu súhlasu, pokiaľ nie sú nevyhnutne potrebné na prevádzku Stránok alebo nie sú vyňaté zo súhlasu v súlade s platnými predpismi.
V prípade súborov cookie podliehajúcich súhlasu sa na Stránke nachádza platforma na udeľovanie súhlasu so súbormi cookie, ktorá vám umožňuje prispôsobiť vaše voľby. Môžete sa kedykoľvek informovať a prispôsobiť svoje voľby týkajúce sa súborov cookie tak, aby ste ich prijali alebo odmietli úplne alebo čiastočne.
Na Stránkach sa nachádzajú tieto súbory cookie:
o Doména: https://www.panzani.fr, https://www.panzani.cz / Názov: _fbp / Dodávateľ: Facebook (Meta)/ Druh : Marketing, Štatistika /Účel : Používa spoločnosť Facebook (Meta) na poskytovanie personalizovaných reklamných produktov / Doba uchovávania: 3 mesiace
o Doména: https://www.panzani.fr / Názov: _gcl_ / Dodávateľ: Google Adsense / Druh : Marketing, Štatistika / Účel: Používa sa v službe Google Analytics na pochopenie interakcie používateľov so stránkou a reklamou Google. / Doba uchovávania: 3 mesiace
o Doména : https://www.panzani.fr / Názov: _pin_unauth / Dodávateľ: Pinterest / Druh : Marketing, Štatistika/ Účel: Pinterest ich používa na sledovanie a pochopenie interakcie používateľov so stránkou a službami Pinterest. / Doba uchovávania: 12 mesiace
o Doména : https://www.panzani.fr / Názov: cto_bundle/ Dodávateľ: Criteo / Druh : Marketing, Štatistika / Účel: Používa Critéo na aktiváciu reklamných funkcií / Doba uchovávania: 13 mesiace
o Doména : https://www.panzani.fr, https://backend.groupe-panzani.fr, https://www.le-renard.fr, https://www.panzani.com, https://www.bellevue-ingredients.fr, https://www.zakia.fr, https://www.panzanifoodservice.com / Názov: _pk_id.*/ Dodávateľ: Matomo / Druh : Marketing, Štatistika / Účel: Používa sa spoločnosťou Matomo na zhromažďovanie štatistík o návštevách používateľov na webovej lokalite. / Doba uchovávania: 13 mesiace
o Doména : https://www.panzani.fr, https://backend.groupe-panzani.fr, https://www.le-renard.fr, https://www.panzani.com, https://www.bellevue-ingredients.fr, https://www.zakia.fr, https://www.panzanifoodservice.com / Názov:_pk_ref.* / Dodávateľ: Matomo / Druh : Marketing, Štatistika / Účel: Používa sa spoločnosťou Matomo na zhromažďovanie štatistík o návštevách používateľov na webovej lokalite. / Doba uchovávania: 6 mesiace
o Doména : https://www.panzani.fr, https://backend.groupe-panzani.fr, https://www.le-renard.fr, https://www.panzani.com, https://www.bellevue-ingredients.fr, https://www.zakia.fr, https://www.panzanifoodservice.com / Názov:_pk_ses.* / Dodávateľ: Matomo / Druh : Marketing, Štatistika / Účel: Used by Matomo to temporarily store data on user visits to the website through a unique relácia ID. / Doba uchovávania: Relácia
o Doména : https://www.panzani.fr, https://backend.groupe-panzani.fr, https://www.le-renard.fr, https://www.bellevue-ingredients.fr, https://www.zakia.fr, https://www.panzanifoodservice.com / Názov: tarteaucitron/ Dodávateľ: Tarte Au Citron/ Druh : Súhlas / Účel: Používané spoločnosťou Tarte au Citron na zhromažďovanie a ukladanie rozhodnutí používateľov, pokiaľ ide o súhlas so súbormi cookie./ Doba uchovávania: 6 mesiace
o Doména : https://www.le-renard.fr, https://www.bellevue-ingredients.fr, https://www.panzanifoodservice.com, https://www.panzani.cz, https://www.panzaniworld.ro / Názov : VISITOR_INFO1_LIVE/ Dodávateľ: Youtube / Druh : Ako to funguje / Účel: Používané službou YouTube na odhadovanie používateľskej šírky pásma na stránkach webu s videami YouTube / Doba uchovávania: 6 mesiace
o Doména : https://www.le-renard.fr, https://www.bellevue-ingredients.fr, https://www.panzanifoodservice.com, https://www.panzani.cz, https://www.panzaniworld.ro / Názov : YSC / Dodávateľ: YouTube / Druh : Marketing, Štatistika / Účel: Používa sa v službe YouTube na ukladanie jedinečného identifikátora a vedenie štatistík o videách YouTube, ktoré si používatelia pozreli. / Doba uchovávania: Relácia
o Doména : https://www.le-renard.fr, https://www.bellevue-ingredients.fr, https://www.panzanifoodservice.com, https://www.panzani.cz, https://www.panzaniworld.ro / Názov : VISITOR_PRIVACY_METADATA / Dodávateľ: YouTube / Druh : Marketing / Statistics / Účel : Používa YouTube na uloženie povolenia používateľa používať súbory cookie pre aktuálnu doménu.. / Doba uchovávania: 6 mesiace
o Doména : https://www.le-renard.fr, https://www.bellevue-ingredients.fr, https://www.panzanifoodservice.com, https://www.panzani.cz, https://www.panzaniworld.ro / Názov : CONSENT / Dodávateľ: YouTube / Druh : Marketing, Štatistika / Účel: Používa sa v službe YouTube na zistenie, či návštevník prijal marketingovú kategóriu v banneri cookie. / Doba uchovávania: 13 mesiace
o Doména : https://www.le-renard.fr, https://www.bellevue-ingredients.fr, https://www.panzanifoodservice.com, https://www.panzani.cz, https://www.panzaniworld.ro / Názov : PREF / Dodávateľ: YouTube / Druh : Marketing, Štatistika / Účel: Používa sa v službe YouTube na ukladanie jedinečného identifikátora a vedenie štatistík o videách YouTube, ktoré si používatelia pozreli. / Doba uchovávania: 12 mesiace
o Doména : https://www.le-renard.fr / Názov : PHPSESSID / Dodávateľ: PHP / Druh : Ako to funguje / Účel: Slúži na nadviazanie komunikácie medzi webovým serverom a prehliadačom a dočasne uchováva informácie o vašej relácii. / Doba uchovávania: Relácia
o Doména : https://www.panzani.com / Názov : euconsent-v2 / Dodávateľ: Skupina Panzani / Druh : Súhlas / Účel: Používa spoločnosť Sirdata na zhromažďovanie a ukladanie súhlasu používateľov s výberom súborov cookie. / Doba uchovávania: 12 mesiace
o Doména : https://www.panzani.com / Názov : hl / Dodávateľ: Skupina Panzani / Druh : Ako to funguje / Účel: Slúži na zapamätanie jazyka vybraného používateľmi / Doba uchovávania: 12 mesiace
o Doména : https://www.bellevue-ingredients.fr / Názov : _icl_current_language / Dodávateľ: Skupina Panzani / Druh : Ako to funguje / Účel: Slúži na zapamätanie jazyka vybraného používateľmi / Doba uchovávania: Relácia
o Doména : https://www.bellevue-ingredients.fr / Názov :_icl_visitor_lang_js / Dodávateľ: WPML / Druh : Ako to funguje / Účel: Používa WPML na zapamätanie výberu jazyka vybraného používateľmi / Doba uchovávania: 1 deň
o Doména : https://www.bellevue-ingredients.fr / Názov : wpml_browser_redirect_test / Dodávateľ: WPML / Druh : Ako to funguje / Účel: Používa WPML na kontrolu, či sú povolené súbory cookie / Doba uchovávania: Relácia
o Doména : https://www.zakia.fr / Názov : wpEmojiSettingsSupports / Dodávateľ: WordPress/ Druh : Ako to funguje / Účel: Používa sa v systéme WordPress na ukladanie údajov z prehliadača, ktorý používatelia používajú, a súvisí so zobrazovaním emotikonov. / Doba uchovávania: Relácia
o Doména : https://www.panzanifoodservice.com / Názov : mtv1Pulse / Dodávateľ: MTcaptcha / Druh : Ako to funguje / Účel : používa MTcaptcha na zabezpečenie formulárov proti nežiaducim robotom a automatizovaným skriptom / Doba uchovávania: 13 mesiace
o Doména : https://www.panzanifoodservice.com / Názov : mtv1ConfSum / Dodávateľ: MTcaptcha / Druh : Ako to funguje / Účel: používa MTcaptcha na zabezpečenie formulárov proti nežiaducim robotom a automatizovaným skriptom / Doba uchovávania: 13 mesiace
o Doména : https://www.panzanifoodservice.com / Názov : mtv1Pong / Dodávateľ: MTcaptcha / Druh : Ako to funguje / Účel: používa MTcaptcha na zabezpečenie formulárov proti nežiaducim robotom a automatizovaným skriptom / Doba uchovávania: 13 mesiace
o Doména : https://www.panzanifoodservice.com / Názov : mtv1* / Dodávateľ: MTcaptcha / Druh : Ako to funguje / Účel: používa MTcaptcha na zabezpečenie formulárov proti nežiaducim robotom a automatizovaným skriptom / Doba uchovávania: 13 mesiace
o Doména : https://www.panzanifoodservice.com / Názov : wp-settings-9 / Dodávateľ: WordPress / Druh : Ako to funguje / Účel: Používa sa v systéme WordPress na zabezpečenie vhodného zobrazenia navštívenej lokality v rôznych prehliadačoch. / Doba uchovávania: 13 mesiace
o Doména : https://www.panzanifoodservice.com / Názov : wp-settings-time-9 / Dodávateľ: WordPress / Druh : Ako to funguje / Účel: Používa sa v systéme WordPress na zabezpečenie vhodného zobrazenia navštívenej lokality v rôznych prehliadačoch. / Doba uchovávania: 13 mesiace
o Doména : https://www.panzanifoodservice.com / Názov : ahoy_visitor / Dodávateľ: Powr.io / Druh : Marketing, Štatistika / Účel: Používa Powr.io na zaznamenávanie štatistických údajov o správaní návštevníkov webovej stránky / Doba uchovávania: 13 mesiace
o Doména : https://www.panzanifoodservice.com / Názov : datr / Dodávateľ: Facebook (Meta) / Druh : Marketing, Štatistika / Účel: Používa spoločnosť Facebook (Meta) na poskytovanie personalizovaných reklamných produktov / Doba uchovávania: 13 mesiace
o Doména : https://www.panzanifoodservice.com / Názov : fr / Dodávateľ : Facebook (Meta) / Druh : Marketing, Štatistika / Účel : Používa spoločnosť Facebook (Meta) na poskytovanie personalizovaných reklamných produktov / Doba uchovávania : 13 mesiace
o Doména : https://www.panzanifoodservice.com / Názov : reg_ext_ref / Dodávateľ : Facebook (Meta) / Druh : Marketing, Štatistika / Účel : Používa spoločnosť Facebook (Meta) na poskytovanie personalizovaných reklamných produktov / Doba uchovávania : 13 mesiace
o Doména : https://www.panzanifoodservice.com / Názov : reg_fb_gate / Dodávateľ : Facebook (Meta) / Druh : Marketing, Štatistika / Účel : Používa spoločnosť Facebook (Meta) na poskytovanie personalizovaných reklamných produktov / Doba uchovávania : 13 mesiace
o Doména : https://www.panzanifoodservice.com / Názov : reg_fb_ref / Dodávateľ : Facebook (Meta) / Druh : Marketing, Štatistika / Účel : Používa spoločnosť Facebook (Meta) na poskytovanie personalizovaných reklamných produktov / Doba uchovávania : 13 mesiace
o Doména : https://www.panzanifoodservice.com / Názov : sb / Dodávateľ : Facebook (Meta) / Druh : Marketing, Štatistika / Účel : Používa spoločnosť Facebook (Meta) na poskytovanie personalizovaných reklamných produktov / Doba uchovávania : 13 mesiace
o Doména : https://www.panzanifoodservice.com / Názov : wd / Dodávateľ : Facebook (Meta) / Druh : Marketing, Štatistika / Účel : Používa spoločnosť Facebook (Meta) na poskytovanie personalizovaných reklamných produktov / Doba uchovávania : 13 mesiace
o Doména : https://www.panzanifoodservice.com / Názov : x-src / Dodávateľ : Facebook (Meta) / Druh : Marketing, Štatistika / Účel : Používa spoločnosť Facebook (Meta) na poskytovanie personalizovaných reklamných produktov / Doba uchovávania : 13 mesiace
o Doména : https://backend.groupe-panzani.fr / Názov : PHPSESSID / Dodávateľ : GestMax / Druh : Marketing, Štatistika / Účel : Povinný súbor cookie používaný na prihlásenie kandidátov / zachovanie parametrov vyhľadávania / Doba uchovávania : Relácia
o Doména : https://backend.groupe-panzani.fr / Názov : smartiframe_test_no_iframe/ Dodávateľ : GestMax / Druh : Marketing, Štatistika / Účel : Slúži na kontrolu, či sa používa alebo nepoužíva smartiframe Gestmax / Doba uchovávania : Relácia
o Doména : https://www.panzani.cz / Názov : _tt_enable_cookie / Dodávateľ : TikTok / Druh : Marketing, Štatistika / Účel : Používané spoločnosťou TikTok na sledovanie návštevníkov a optimalizáciu reklamy / Doba uchovávania : 13 mesiace
o Doména : https://www.panzani.cz / Názov : _ttp / Dodávateľ : TikTok / Druh : Marketing, Štatistika / Účel : Používané spoločnosťou TikTok na rozlišovanie používateľov webových stránok a optimalizáciu reklamy / Doba uchovávania : 13 mesiace
o Doména : https://www.panzani.cz / Názov : _gcl_au / Dodávateľ : Google / Druh : Marketing, Štatistika / Účel : Používané spoločnosťou Google na meranie a ukladanie konverzií používateľov na webovej lokalite. / Doba uchovávania : 3 mesiace
o Doména : https://www.panzani.cz / Názov : _gid / Dodávateľ : Google / Druh : Marketing, Štatistika / Účel : Používa sa spoločnosťou Google na vzájomné rozlišovanie používateľov na webovej lokalite. / Doba uchovávania : 1 deň
o Doména : https://www.panzani.cz / Názov : _ga* / Dodávateľ : Google / Druh : Marketing, Štatistika / Účel : Používa sa spoločnosťou Google na počítanie a ukladanie počtu stránok zobrazených používateľom. / Doba uchovávania : 24 mesiace
o Doména : https://www.panzani.cz / Názov : _dc_gtm_UA* / Dodávateľ : Google / Druh : Marketing, Štatistika / Účel : Používa sa spoločnosťou Google na správu aktivácie skriptov prostredníctvom nástroja Google Tag Manager / Doba uchovávania : Relácia
o Doména : https://www.panzaniworld.ro / Názov : _utma / Dodávateľ : Google / Druh : Marketing, Štatistika / Účel : Používa sa spoločnosťou Google na meranie publika a rozlišovanie používateľov webovej lokality. / Doba uchovávania : 24 mesiace
o Doména : https://www.panzaniworld.ro / Názov : _utmb / Dodávateľ : Google / Druh : Marketing, Štatistika / Účel : Používa sa spoločnosťou Google na meranie návštevnosti (nové relácie a celkové návštevy) webovej stránky. / Doba uchovávania : 30 zápisnice
o Doména : https://www.panzaniworld.ro / Názov : _utmc / Dodávateľ : Google / Druh : Marketing, Štatistika / Účel : Používa sa spoločnosťou Google na meranie trvania relácií používateľov na webovej lokalite. / Doba uchovávania : Relácia
o Doména : https://www.panzaniworld.ro / Názov : _utmz / Dodávateľ : Google / Druh : Marketing, Štatistika / Účel : Používa sa spoločnosťou Google na identifikáciu a ukladanie kľúčových slov použitých v službe Google na dosiahnutie webovej stránky. / Doba uchovávania : 6 mesiace
o Doména : https://www.panzaniworld.ro / Názov : _utmt_UA* / Dodávateľ : Google / Druh : Marketing, Štatistika / Účel : používa spoločnosť Google na obmedzenie množstva údajov zaznamenaných na webových stránkach s vysokou návštevnosťou / Doba uchovávania : 1 mesiac
o Doména : https://www.panzaniworld.ro / Názov : cookieconsent_status / Dodávateľ : Skupina Panzani / Druh : Súhlas / Účel : Používa sa na zhromažďovanie a ukladanie súhlasu používateľov s výberom súborov cookie. / Doba uchovávania : Relácia

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje sa uchovávajú počas nasledujúcich období, ktoré sa určujú podľa účelu, ktorý spoločnosť Panzani sleduje v čase ich zhromažďovania:

 • Vytvorenie a sledovanie účtov na získanie zľavových poukážok => Vymazanie účtov, ak sú neaktívne viac ako 2 roky
 • Spracovanie žiadostí a sťažností => 3 roky od dátumu zberu údajov alebo od posledného kontaktu so žiadateľom
 • Uchovávanie životopisov => 2 roky odo dňa získania súhlasu uchádzača s uchovávaním životopisu
 • Správa žiadostí o uplatnenie práv týkajúcich sa osobných údajov => 6 rokov odo dňa žiadosti o uplatnenie práva
Komu sa posielajú vaše osobné údaje? Kto k nim má prístup?

Osobné údaje sa odovzdávajú v závislosti od účelu spracovania:

 • príslušným oddeleniam spoločnosti Panzani, aby mohli reagovať na vaše požiadavky a spracovať ich (napr. oddelenie kvality);
 • poskytovateľom technických služieb spoločnosti Panzani, ktorí sa podieľajú na realizácii účelu.

Osobné údaje sa môžu odovzdávať subdodávateľom a partnerom spoločnosti Panzani so sídlom mimo Európskej únie. V tomto prípade sa spracúvanie vykoná, ak sa tretia krajina považuje za krajinu s ochranou umožňujúcou prenos, alebo ak to nie je možné, prenos bude pod dohľadom v súlade s požiadavkami GDPR.

Aké sú vaše práva v súvislosti s vašimi osobnými údajmi?

Máte právo na prístup, opravu, námietku, vymazanie, odvolanie súhlasu, právo na obmedzenie spracovania a právo definovať smernice týkajúce sa uchovávania, vymazania a oznamovania vašich osobných údajov po vašej smrti.
Tieto práva je možné uplatniť zaslaním e-mailu na adresu donneespersonnelles@panzani.fr.

Ak nie ste spokojní, môžete podať sťažnosť na Národnú komisiu pre informatizáciu a slobody (CNIL):https://www.cnil.fr/fr/plaintes.

Aktualizácia vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie sa môže aktualizovať s ohľadom na vývoj právnych a regulačných predpisov a zmien pri spracovaní. Panzani vás bude informovať o všetkých podstatných zmenách.