Grupul PANZANI

Informații despre politica
de confidențialitate

Prezenta politică vă explică modul în care Panzani colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal prin intermediul site-urilor („Site-urile”):
https://www.panzani.fr/
https://backend.groupe-panzani.fr/
https://www.panzani.com
https://www.panzanifoodservice.com/
https://www.le-renard.fr/
https://www.zakia.fr/
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-jeu-2022
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-concours-2022
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-jeu-2023
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-concours-2023
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-jeu-2024
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-concours-2024
https://www.bellevue-ingredients.fr/fr/
https://www.panzani.cz/
https://www.panzaniworld.ro

Cine este operatorul responsabil
de prelucrarea datelor?

Toate operațiunile de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal realizate prin intermediul Site-urilor sunt efectuate de societatea Panzani, care are calitate de operator în sensul RGPD (societate pe acțiuni simplificată, cu capitalul social de 3 585 180 de euro, înscrisă la Registrul Comerțului și Societăților Comerciale din Lyon sub numărul 961.503.422, cu sediul social situat la adresa: 141 cours Gambetta 69003 Lyon).

Ce date sunt colectate?

Panzani colectează și prelucrează următoarele date cu caracter personal:
– datele de identificare (de ex., nume, prenume, coordonate);
– numele de utilizator și parolele de conectare la conturi pentru reduceri;
– datele de conectare și de utilizare a serviciilor Panzani (de ex., adresa IP, tipul de dispozitiv, tipul și versiunea browserului utilizat);
– informațiile profesionale incluse în CV și în scrisoarea de motivație;
– datele incluse în solicitările și reclamațiile adresate societății Panzani.

La ce servesc datele colectate?

Datele cu caracter personal sunt colectate din motivele și conform temeiurilor juridice de mai jos:

 • crearea și monitorizarea conturilor pentru obținerea de tichete de reducere => Măsuri contractuale și interesul legitim al societății Panzani de a asigura gestionarea și monitorizarea conturilor;
 • gestionarea participărilor la concursuri => Măsuri contractuale și interesul legitim;
 • măsurarea vizitelor pe Site-uri, afișarea de reclame personalizate, măsurarea audienței publicității și îmbunătățirea performanțelor Site-urilor => Consimțământul cu privire la plasarea de module cookie pentru măsurarea performanței și a audienței și interesul legitim al societății Panzani de a-și îmbunătăți Site-urile;
 • prelucrarea solicitărilor și a reclamațiilor adresate societății Panzani => Interesul legitim al societății Panzani;
 • gestionarea securității Site-urilor => Interesul legitim al societății Panzani;
 • analiza candidaturilor primite și păstrarea CV-urilor => Măsuri precontractuale și consimțământul candidatului;
 • gestionarea cererilor de exercitare a drepturilor privitoare la datele cu caracter personal => Obligația legală.
Ce module cookie sunt plasate pe Site-uri?

Pe terminalul dvs. (computer, smartphone, tabletă) sunt plasate module cookie sau alte tehnologii de identificare, cu ocazia vizitelor dvs. pe Site-uri. Plasarea acestor module cookie este efectuată în funcție de consimțământul dvs., cu excepția situației în care aceste module cookie sunt strict necesare pentru funcționarea Site-urilor sau nu fac obiectul consimțământului, conform reglementărilor aplicabile.
Pentru modulele cookie care fac obiectul consimțământului, pe Site-uri se află o platformă de exprimare a consimțământului privind modulele cookie, care vă permite să vă exprimați opțiunea. Puteți în orice moment să vă informați și să vă personalizați alegerile privind modulele cookie pentru a le accepta sau refuza, integral sau parțial.

Modulele cookie prezente pe Site-uri sunt următoarele
Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt păstrate pentru următoarele perioade, stabilite în funcție de obiectivul urmărit de Panzani la momentul colectării lor:

 • crearea și monitorizarea conturilor pentru obținerea de tichete de reducere => Închiderea conturilor în cazul în care sunt inactive mai mult de 2 ani;
 • prelucrarea solicitărilor și a plângerilor => 3 ani, calculați de la momentul colectării datelor sau de la ultimul contact inițiat de solicitant;
 • păstrarea CV-urilor => 2 ani calculați de la momentul obținerii consimțământului candidatului cu privire la păstrarea CV-ului;
 • gestionarea solicitărilor de exercitare a drepturilor în ceea ce privește datele cu caracter personal => 6 ani calculați de la momentul solicitării de exercitare a unui drept.
Cui îi sunt transmise datele dvs. cu caracter personal? Cine are acces la ele?

Datele cu caracter personal sunt transmise în scopuri de prelucrare către:

 • serviciile Panzani abilitate să răspundă și să dea curs solicitărilor dvs. (de ex., Serviciul de calitate);
 • prestatorilor de servicii tehnice pentru Panzani care intervin pentru aducerea la îndeplinire a scopurilor.

Datele cu caracter personal pot fi transferate către subcontractanți și parteneri ai societății Panzani aflați în afara Uniunii Europene. În acest caz, prelucrarea va fi realizată dacă țara terță este considerată o țară care oferă o protecție ce permite transferul sau, în lipsa acesteia, transferul va fi încadrat conform exigențelor RGPD.

Ce drepturi aveți în legătură cu datele dvs. cu caracter personal?

Beneficiați de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la opoziție, dreptul de ștergere, dreptul de a vă retrage consimțământul, dreptul la limitarea prelucrării și dreptul de a oferi instrucțiuni cu privire la păstrarea, ștergerea și comunicarea datelor dvs. cu caracter personal după decesul dvs.
Aceste drepturi pot fi exercitate prin e-mail, la adresa: donneespersonnelles@panzani.fr.

În cazul în care aveți o plângere, o puteți transmite către Commission nationale de l’informatique et des libertés (Comisia Națională pentru Informatică și Libertăți – CNIL): https://www.cnil.fr/fr/plaintes.

Actualizarea politicii de confidențialitate

Prezenta politică poate fi actualizată pentru a reflecta evoluțiile juridice și de reglementare, precum și modificările prelucrării. Panzani vă va informa în cazul în care vor exista modificări substanțiale.