Grupp Panzani

Teave privaatsuspoliitika
kohta

Käesolev poliitika selgitab teile, kuidas Panzani kogub ja töötleb teie isikuandmeid järgmistel veebilehtede kaudu („Veebilehed“):
https://www.panzani.fr/
https://backend.groupe-panzani.fr/
https://www.panzani.com
https://www.panzanifoodservice.com/
https://www.le-renard.fr/
https://www.zakia.fr/
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-jeu-2022
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-concours-2022
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-jeu-2023
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-concours-2023
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-jeu-2024
https://jeu.panzani.fr/tomacouli-concours-2024
https://www.bellevue-ingredients.fr/fr/
https://www.panzani.cz/
https://www.panzaniworld.ro

Kes vastutab andmete
töötlemise eest?

Kõik isikuandmete töötlemised nendel veebilehtedel viib läbi Panzani, kes on GDPRi mõistes andmete töötlemise eest vastutav töötleja (3 585 180 euro suuruse kapitaliga aktsiaselts, mis on registreeritud Lyoni Äriregistris registreerimisnumbriga 961 503 422, ja mille peakorter asub aadressil 141 cours Gambetta 69003 Lyon, Prantsusmaa).

Milliseid andmeid kogutakse?

Panzani kogub ja töötleb järgmisi isikuandmeid.
– Isikut identifitseerivad andmed (nt. perenimi, eesnimi, kontaktandmed)
– Allahindluskontodele sisselogimise kasutajanimi ja salasõna
– Panzani teenuste kasutamise ja nendesse sisselogimise andmed (nt IP-aadress, terminali tüüp, kasutatava veebilehitseja tüüp ja versioon)
– CV-des ja motivatsioonikirjades toodud tööalased andmed
– Panzanile saadetud palvetes ja kaebustes sisalduvad andmed

Milleks andmeid kogutakse?

Isikuandmeid kogutakse järgmistel põhjustel ja järgmise juriidilise alusega:

 • Kontode loomine ja kasutamine allahindluskupongide saamiseks => lepingulised meetmed ja Panzani õigustatud huvi, et kindlustada nende kontode haldamine ja kasutamine
 • Kliendimängudes osalemiste haldamine => lepingulised meetmed ja õigustatud huvi
 • Veebilehe külastatavuse mõõtmine, isikupärastatud reklaamide näitamine, reklaamide sihtrühma hindamine ja veebilehe toimivuse parandamine => nõusolek toimivuse ja külastatavuse mõõtmise küpsistega ja Panzani õigustatud huvi oma veebilehti paremaks muuta
 • Panzanile esitatud taotluste ja kaebuste töötlemine => Panzani õigustatud huvi
 • Veebilehtede turvalisuse haldamine => Panzani õigustatud huvi
 • Saadud kandidatuuride analüüs ja CV-de säilitamine => lepingueelsed meetmed ja kandidaadi nõusolek
 • Isikuandmetega seotud õiguste kasutamise taotluste haldamine => õiguslik kohustus
Milliseid küpsiseid veebilehtedel kasutatakse ?

Veebilehtede külastamisel paigutatakse teie terminalile (arvuti, nutitelefon, tahvelarvuti) küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid. Küpsised paigaldatakse teie nõusolekul, välja arvatud siis, kui küpsised on rangelt vajalikud veebilehtede funktsioneerimiseks või kui kehtivate eeskirjade järgi ei ole nende paigaldamisel nõusolekut vaja.
Nõusolekut vajavate küpsiste jaoks on veebilehtedel nõusoleku andmise platvorm, mis võimaldab teil oma valikud ametlikult vormistada. Te võite igal ajal küpsiste teabega tutvuda ja oma valikuid isikupärastada nendega kas täies ulatuses või osaliselt nõustudes või neid keelates.

Veebilehtedel olevad küpsises on järgmised
Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Isikuandmed säilitatakse järgmise perioodi jooksul, sõltuvalt Panzani eesmärgist hetkel, kui andmeid koguti:

 • Kontode loomine ja kasutamine allahindluskupongide saamiseks => kontod kustutatakse, kui need on rohkem kui 2 aastat olnud mitteaktiivsed
 • Taotluste ja kaebuste töötlemine => 3 aastat alates andmete kogumisest või taotleja viimasest kontaktist
 • CV-de säilitamine => 2 aastat alates kandidaadi nõusoleku andmisest säilitada tema CV
 • Isikuandmetega seotud õiguste kasutamise taotluste haldamine => 6 aastat alates õiguse esitamise taotlusest
Kellele teie isikuandmeid edastatakse? Kellel on neile ligipääs?

Isikuandmeid edastatakse vastavalt nende töötlemise eesmärgile:

 • Panzani vastavatele osakondadele, et vastata ja töödelda teie taotlusi (nt. teenuse kvaliteet);
 • Panzani tehnilise toe teenusepakkujatele, kes on kaasatud nende eesmärkide saavutamisse.

Isikuandmeid võidakse edastada Panzani alltöövõtjatele ja partneritele, kes asuvad väljaspool Euroopa Liitu. Sel juhul viiakse läbi andmete töötlemine juhul, kui kolmandat riiki peetakse selliseks, kelle andmekaitse võimaldab neid edastada, või kui see ei ole võimalik, teostatakse edastamise üle järelevalvet vastavalt GDPRi nõuetele.

Millised õigused teil oma isikuandmete suhtes on?

Teil on õigus oma andmetele juurde pääseda, neid parandada, nende kasutamisele vastu olla, neid kustutada, oma nõusolek tagasi võtta, õigus piirata nende töötlemist ning õigus määratleda juhised, mis käsitlevad teie isikuandmete säilitamist, kustutamist ja edastamist pärast teie surma.

Nende õiguste rakendamiseks tuleb saata e-kiri aadressile
donneespersonnelles@panzani.fr.

Kui te ei ole olukorraga rahul, võite te esitada kaebuse Riiklikule teabe- ja isikuvabaduste komisjonile (Commission nationale de l’informatique et des libertés, CNIL): https://www.cnil.fr/fr/plaintes.

Privaatsuspoliitika uuendamine

Käesolevat poliitikat võidakse ajakohastada, et võtta arvesse õiguslikke ja regulatiivseid arenguid ning muudatusi töötlemises. Panzani teavitab teid kõigist olulistest muudatustest.